All out for USS

Out of office

Suggested text for email footers and 'out of office' messages .

You could amend to include a contact point for your university management.

Out of office message

I am currently unavailable and taking part in the University and College Union's (UCU) strike action to defend our right to a fair pension. Please redirect your query to university management asking them to listen to staff concerns and agree to a decent, guaranteed pension for myself and colleagues. https://www.ucu.org.uk/why-we-are-taking-action-over-USS

Welsh:

Nid wyf ar gael ar hyn o bryd. Rwy'n cymryd rhan yn streic yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) i amddiffyn ein hawl i bensiwn teg. Rhowch ailgyfeirio eich ymholiad i reoli Prifysgol yn gofyn iddyn nhw wrando ar bryderon y staff yn cytuno i gweddus, gwarantedig pensiwn i mi a chyd-Aelodau. https://www.ucu.org.uk/why-we-are-taking-action-over-USS

Email footer

Please note that I am currently taking action short of a strike as part of the University and College Union's (UCU) industrial action to defend our right to a fair pension. Response times may be slower for the duration of the dispute, especially outside of normal working hours. Please support university staff by writing to university management asking them to listen to staff concerns and agree to a decent, guaranteed pension for myself and colleagues. https://www.ucu.org.uk/why-we-are-taking-action-over-USS

Welsh:

Noder fy mod yn cymryd camau nad ydynt yn cynnwys streicio ar hyn o bryd, fel rhan o weithredu diwydiannol yr Undeb Prifysgolion a Cholegau (UCU) i amddiffyn ein hawl i bensiwn teg. Gall amseroedd ymateb fod yn araf tra pery'r anghydfod, yn enwedig y tu allan i oriau gwaith arferol. Cefnogwch staff y brifysgol drwy ysgrifennu at reoli Prifysgol yn gofyn iddyn nhw wrando ar bryderon y staff yn cytuno i gweddus, gwarantedig pensiwn i mi a chyd-Aelodau. https://www.ucu.org.uk/why-we-are-taking-action-over-USS

Last updated: 5 March 2018