All out for USS

Fighting fund claims:  please go to our legal services site for full information

Out of office

Suggested text for email footers and 'out of office' messages .

We've suggested below some basic information you can include in your out of office messages and email footers.

But please take advantage of the spaces you have available to share information on why you're taking action, be that with students, non-striking colleagues, international collaborators or others. You could also include links to the main UCU website, or your branch website, for instance.

You can also include a contact point for you students and others to press your university management to negotiate properly with staff.

And don't forget about other online spaces such as virtual learning environments.


Out of office/auto-reply - strike days

I am currently unavailable and taking part in the University and College Union (UCU) strike action to  defend our right to a fair pension / fair pay, secure contracts and equality at work. (*delete as appropriate*)

Please redirect your query to university management asking them to listen to staff concerns.

Cymraeg:

Dydw i ddim ar gael ar hyn o bryd ac yn cymryd rhan mewn streic fel rhan o weithredu diwydiannol gan Undeb y Brifysgol a'r Coleg (UCU) i amddiffyn ein hawl i bensiwn teg / cyflog teg, cytundebau diogel a chydraddoldeb yn y gwaith. (*dileer fel sy'n briodol*)

A fyddech cystal ag ailgyfeirio eich ymholiadau at reolwyr y brifysgol gan ofyn iddynt i wrando ar bryderon y staff


Auto-reply/email footer - action short of strike (non-strike days)

Please note that I am currently taking action short of a strike as part of the University and College Union (UCU) industrial action to defend our right to a fair pension / fair pay, secure contracts and equality at work. (*delete as appropriate*)

Response times may be slower for the duration of the dispute, especially outside of normal working hours.

Please support university staff by writing to university management asking them to listen to staff concerns.

Cymraeg:

Nodwch os gwelwch yn dda fy mod i ar hyn o bryd ac yn cymryd rhan mewn gweithred sydd ddim yn golygu mynd ar streic fel rhan o weithredu diwydiannol gan Undeb y Brifysgol a'r Coleg (UCU) i amddiffyn ein hawl i bensiwn teg / cyflog teg, cytundebau diogel a chydraddoldeb yn y gwaith. (*dileer fel sy'n briodol*)

Gall amseroedd ymateb fod yn arafach yn ystod yr anghydfod, yn enwedig y tu allan i oriau gwaith arferol.

Dangoswch eich cefnogaeth i staff y brifysgol drwy ysgrifennu at reolwyr y brifysgol yn gofyn iddynt i wrando ar bryderon y staff.

Last updated: 28 February 2020