Fighting fund banner

 

Wales highlight map

Wales email: 21 September 2022 / E-bost Cymru: 21 Medi 2022

21 September 2022

In today's email:

ITE qualifications review - Volunteers sought

UCU Cymru is looking for members who are currently studying an ITE qualification and would be willing to help us engage in the review of these qualifications. It will be one focus group run by EWC, commissioned by the Welsh Government to do this work. Please consider helping us to ensure that any new qualifications are fit for our profession by providing feedback on your experience of study and its usefulness in your classroom practice.

If you would like to volunteer, please email wales@ucu.org.uk to register your interest.

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Yn e-bost heddiw:

Adolygiad o gymwysterau AGA - Chwilio am wirfoddolwyr

Mae Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru yn chwilio am aelodau sydd wrthi'n astudio cymhwyster AGA a fyddai'n fodlon ein helpu i ymgymryd ag adolygiad o'r cymwysterau hyn. Un grŵp ffocws fydd hwn a chaiff ei drefnu gan Gyngor y Gweithlu Addysg, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru i wneud y gwaith. Ystyriwch ein helpu i sicrhau bod unrhyw gymwysterau newydd yn addas i'n proffesiwn drwy ddarparu adborth ar eich profiad o astudio a pha mor ddefnyddiol oedden nhw yn eich ymarfer yn yr ystafell ddosbarth.

Os hoffech wirfoddoli, e-bostiwch Margaret Phelan i fynegi eich diddordeb.

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Last updated: 3 May 2023