Fighting fund banner

 

Wales highlight map

Wales Official retires | Swyddog Cymru yn ymddeol

31 March 2023

Margaret Phelan the Wales Official retired on 31 March 2023 after 25+ years with UCU and NATFHE.

Margaret has worked tirelessly for members in Wales and will be greatly missed.

We wish her a long and happy retirement.

Ymddeolodd Margaret Phelan, Swyddog Cymru ar 31 Mawrth 2023 ar ôl 25+ mlynedd gydag UCU a NATFHE.

Mae Margaret wedi gweithio'n ddiflino i aelodau Cymru a bydd colled fawr ar ei hôl.

Dymunwn ymddeoliad dedwydd iawn iddi.

 

Last updated: 14 August 2023