Fighting fund banner

 

Wales email - 12 February 2019 / E-bost Cymru - 12 Chwefror 2019

12 February 2019

In today's email:

  1. National curriculum consultation

  2. UCU survey on student behaviour 

  3. Education Support Partnership (ESP) - Teacher Wellbeing Index 2018

  4. Updated EWC briefing and social media guidance

1. National curriculum consultation
Consultation is now open. You can read it here, and if you would like to participate in the UCU response, please let us have your thoughts, using this response form, to this email address by 28 February 2019.

2. UCU survey on student behaviour
The survey was issued by email on Tuesday 5 February. Please respond by Tuesday 5 March. It will have been sent to the email address you selected as 'preferred' on your membership record. Please check your work and personal mailbox and if you, or your fellow UCU members haven't received the survey, let us know here.

3. Education Support Partnership (ESP) - Teacher Wellbeing Index 2018
Highlights of the ESP Wellbeing Index 2018 can be found here, along with a link to the full report.

4. Updated EWC briefing and social media guidance
Read it here.


Yn e-bost heddiw:

  1. Yngynghoriad ar y cwricwlwm cenedlaethol

  2. Arolwg UCU ar Ymddygiad Myfyrwyr 

  3. Partneriaeth Cymorth Addysg - Mynegai Lles Athrawon 2018

  4. Diweddariad briffio CGA ac arweiniad cyfryngau cymdeithasol

1. Ymgynghoriad ar y cwricwlwm cenedlaethol
Mae'r ymgynghoriad bellach ar agor. Gallwch ei ddarllen yma, ac os hoffech gymryd rhan yn ymateb UCU, lleisiwch eich barn, gan ddefnyddio'r ffurflen ymateb, a hanfon i wales@ucu.org.uk erbyn 28 Chwefror.

2. Arolwg UCU ar Ymddygiad Myfyrwyr
Cafodd yr arolwg ei ddosbarthu dros e-bost ar 5 Chwefror. Ymatebwch erbyn 5 Mawrth. Bydd yr e-bost wedi cael ei anfon i'r cyfeiriad e-bost rydych wedi ei ddewis ar eich cofnod aelodaeth. Edrychwch yn eich e-bost gwaith a'ch e-bost personol, ac os nad ydych chi, neu eich cyd-aelodau o UCU wedi derbyn yr arolwg, rhowch wybod i ni.

3. Partneriaeth Cymorth Addysg - Mynegai Lles Athrawon 2018
Gellir canfod uchafbwyntiau Mynegai Lles Athrawon y Bartneriaeth Cymorth Addysg yma, ynghyd â dolen i'r adroddiad llawn. 

4. Diweddariad briffio CGA ac arweiniad cyfryngau cymdeithasol
Ar gael i'w ddarllen yma.

In solidarity / Mewn undod
UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Last updated: 1 July 2022